{{ page.title }}

Blogy

CKS DRG Klasifikačný systém DRG potrebuje prejsť rozsiahlymi zmenami. Nad týmto tvrdením sa zhodujú všetci odborníci. Zmeny sa vypracúvajú pre pridávanie a odstraňovanie zdravotných výkonov (ZV), v zmenách zaraďovania kódov diagnóz (KD) a ZV v definičnej príručke, v prístupe definovania pripočíta...

CKS DRG Prebehlo 11 stretnutí pracovných skupín do konca apríla. Tím CKS je zameraný hlavne na stanoviská ku Spätným väzbám a nastavením revízie hlavných DRG výstupov. Zároveň, sa tím CKS zúčastnil 2 stretnutí s expertami z anglického Natianal Health Service (NHS) a poľského Narodowy Fundusz Zdr...

CKS DRG V mesiaci marec prebehlo 45. zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien, historicky prvé na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.CKS zároveň otvorilo 5 pracovných skupín (PS) (z celkovo 7 pracovných skupín), do ktorých členovia riadiaceho vý...

CKS DRGCentrum pre klasifikačný systém (CKS) postupne nastavuje kontúry DRG na Slovensku. V prvých krokoch sa zameriavame na pochopenie procesov, ktorými sa riadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Definujeme jednotný a transparentný proces pre výpočet relatívnych váh, tvorbu...

CKS DRGNašu prácu v Centre pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) na MZ SR by sme radi prezentovali odbornej verejnosti vo forme mesačných blogov. Aktuálne sa nachádzame na ceste k funkčnému platobnému mechanizmu. Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pracoval na danej agende od ro...