Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

{{ page.title }}

Blogy

CKS DRGDRG dávky za rok 2019 v súčasnej databáze sú považované za nesprávne, keďže pri kontrole dát boli zistené vysoké anomálie (viac TU). CKS DRG tím pri kontrole všetkých dávok a kontaktovaní všetkých nemocníc zistil 5 chybových dávok. Importovanie opravných dávok do zastaralej databázy ÚDZS b...

CKS DRGTím CKS DRG sa prioritne venuje analýze kvality dát získaných od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) a finalizovaniu spätnej väzby. Metodika validácie DRG dávok s výstupmi má aktuálne takmer 400 strán. CKS DRG si uvedomuje dôležitosť validácie DRG dávok pre ich následn...

CKS DRG Klasifikačný systém DRG potrebuje prejsť rozsiahlymi zmenami. Nad týmto tvrdením sa zhodujú všetci odborníci. Zmeny sa vypracúvajú pre pridávanie a odstraňovanie zdravotných výkonov (ZV), v zmenách zaraďovania kódov diagnóz (KD) a ZV v definičnej príručke, v prístupe definovania pripočíta...

CKS DRG Prebehlo 11 stretnutí pracovných skupín do konca apríla. Tím CKS je zameraný hlavne na stanoviská ku Spätným väzbám a nastavením revízie hlavných DRG výstupov. Zároveň, sa tím CKS zúčastnil 2 stretnutí s expertami z anglického Natianal Health Service (NHS) a poľského Narodowy Fundusz Zdr...

CKS DRG V mesiaci marec prebehlo 45. zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien, historicky prvé na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.CKS zároveň otvorilo 5 pracovných skupín (PS) (z celkovo 7 pracovných skupín), do ktorých členovia riadiaceho vý...

CKS DRGCentrum pre klasifikačný systém (CKS) postupne nastavuje kontúry DRG na Slovensku. V prvých krokoch sa zameriavame na pochopenie procesov, ktorými sa riadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Definujeme jednotný a transparentný proces pre výpočet relatívnych váh, tvorbu...

CKS DRGNašu prácu v Centre pre klasifikačný systém DRG (CKS DRG) na MZ SR by sme radi prezentovali odbornej verejnosti vo forme mesačných blogov. Aktuálne sa nachádzame na ceste k funkčnému platobnému mechanizmu. Úrad pre dohlaď nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pracoval na danej agende od ro...