Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

{{ page.title }}

Spätná väzba je pre DRG systém dôležitá. Tešíme sa na Vaše návrhy prichádzajúce z praxe. 

Prosíme vás o trpezlivosť vzhľadom na enormný počet prichádzajúcej spätnej väzby od odbornej verejnosti a pracovnej vyťaženosti CKS DRG tímu v rámci aktualizácií a revízií dokumentov. 


Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.Lehota pre posudzovanie návrhov na zmeny je 30.4.2022
 v nasledovných oblastiach:

  • Arbitrážne spory
  • Medicínska oblasť
  • IT oblasť
  • Ekonomická oblasť
  • Vzdelávanie

Zadaným požiadavkám sa venujeme postupne podľa výsledku prioritizácie a dostupných kapacít CKS.

Aktuálny stav požiadaviek: 382

Počet požiadaviek k 16.3.2021: 174

Počet odpovedí: 88

Počet požiadaviek po 16.3.2021: 208

Počet odpovedí: 1


Stanoviská k požiadavkám budú doručené na zadaný email v dotazníku a zároveň  budú všetky stanoviská zverejnené na webovej stránke CKS DRG.