Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizované dokumenty

Aktualita k dokumentu „DRG_Alokacia_Uvazky_Simulovane_Data_16_Apr_20240416“ a k dokumentu „Manual_Realokacia_20240416


Na základe spätných väzieb od poskytovateľov evidujeme menšie úpravy vzorcov a pridanie vysvetľujúcich komentárov: 

  • Zmeny a komentáre sú vysvetlené v poslednom slajde prezentácie,
  • prezentácia a dokument s upravenými vzorcami sú aktualizované na webe CKS v sekcii vzdelávanie.

Aktualita k dokumentu „Vysvetľujúci_dokument_k_validačnému_protokolu_14042023


Bola vymazaná chybná Poznámka v dokumente na strane 17:

  • Išlo o nasledovné tvrdenie: „Rozšírenou chybou sú aj náklady na EMZS pre laboratóriá (SNS8). V ďalšej komunikácií medzi PÚZS a CKS sa upresní, na ktorej strane treba vykonať opravu. Predpokladom CKS je, že laboratóriá pravdepodobne neposielajú materiál na EMZS (očakávané skôr od lôžkového oddelenia).“
  • Zdôvodenie vymazania poznámky: EMZS práveže evidujeme na pracoviskách patriacich pod laboratóriá (SNS 8), resp. aj na iných SNS (podľa typu pracoviska).

Dokument je aktualizovaný na webe CKS v sekcii vzdelávanie.

 

V prípade potreby ďalšej konzultácie nás neváhajte kontaktovať.