Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Medicínska aktualita – početnosti a proces zdravotných výkonov, medicínske vstupy do validácii a kódovanie gynekológie

Pripravili sme pre Vás vizuálnu pomôcku procesu tvorby zdravotného výkonu v ústavnej zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na to, že sa na tomto procese podieľajú 2 tímy – tím OSN a tím CKS DRG. Pre jednoduchšie uchopenie ilustrácia popisuje základné kompetencie, ktoré tímy v rámci svojej agendy riešia a na ktorý tím sa máte pri jednotlivých krokoch tvorby a aktualizácie zdravotného výkonu obrátiť. Zjednodušenú ilustráciu nájdete tu.


Zaujíma Vás koľko a ktorých zdravotných výkonov bolo vykázaných v ústavnej zdravotnej starostlivosti? Pripravili sme pre Vás prehľad početnosti jednotlivých výkonov z posledných doručených dát – za rok 2022. Prehľad početnosti zdravotných výkonov z roku 2022 nájdete tu.


Keďže sa blíži termín odovzdávania ročných dávok, sfinalizovali sme aj medicínske vstupy do tohtoročných validácii. Prehľad medicínskych vstupov do validácií pre ročnú dávku za rok 2023 slúži ako pomôcka pre užívateľov SK-DRG pre interné validácie ročných dávok pred zaslaním ročnej dávky na CKS DRG. V prípade, ak identifikujete chybu, napr. zaradenie výkonu medzi operačné výkony, pričom tento výkon sa nevykonáva na operačných sálach, prosím, zašlite nám uvedené zistenie bezodkladne na cksdrg@health.gov.sk. Prehľad medicínskych vstupov do validácií pre ročnú dávku za rok 2023 nájdete tu.


Zo semináru ku kódovaniu gynekológie ostali nezodpovedané 2 otázky, ktoré po konzultácii s odborníkmi a pracovnou skupinou usmerňujeme nasledovne:

  • Podanie parenterálnych liečiv s trojmocným železom počas hospitalizácie, počas ktorej bol vykonaný pôrod, nie je samo o sebe dôvodom odlišného postupu vedenia pôrodu, preto pri podaní týchto liečiv, pokiaľ nenastali iné anomálie alebo komplikácie, kóduje sa ako hlavná diagnóza O80.-.
  • Podanie oxytocínu sa kóduje vzhľadom na medicínsku indikáciu (diagnózu), pre ktorú sa podal s príslušnou diagnózou. Pri fyziologickom pôrode sa kóduje ako hlavná diagnóza O80.- v súlade s pravidlom S1504H.