{{ page.title }}

Filtre

Filter

ZOZNAM POŽIADAVIEK A ODPOVEDÍ - CKS DRG

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu. Požiadavky riešime postupne najmä podľa dátumu ako boli zaslané.

Aktuálny stav požiadaviek: {{ cntSurveyAnswerUsers.all }}

Počet požiadaviek k 16.3.2021: {{ cntSurveyAnswerUsers.before.all }}

Počet odpovedí: {{ cntSurveyAnswerUsers.before.answered }}

Počet požiadaviek po 16.3.2021: {{ cntSurveyAnswerUsers.after.all }}

Počet odpovedí: {{ cntSurveyAnswerUsers.after.answered }}

{{ countSurveyAnswerUsers }} výsledkov
Výsledky na stranu
Strana {{ currentPage }} z {{ countPages }}
Organizácia
Oblasť
Podoblasť
Stav
{{ surveyAnswerUser.place }}

{{ surveyAnswerUser.submitter }}

Zadané: {{ surveyAnswerUser.date }}

Spracované: {{ surveyAnswerUser.processedAt }}
{{ surveyAnswerUser.humanStatus }}
OBLASŤ

{{ surveyAnswerUser.area }}

PODOBLASŤ

{{ surveyAnswerUser.subarea }}

Strana {{ currentPage }} z {{ countPages }}