Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

{{ page.title }}

Spätná väzba je pre DRG systém dôležitá. Tešíme sa na Vaše návrhy prichádzajúce z praxe. 


Prosíme vás o trpezlivosť pri spracovaní vašich podnetov. Vzhľadom na vysoký počet prichádzajúcej spätnej väzby od odborovej verejnosti a potrebu ich dôkladného posúdenia všetkými štádiami procesu, budú prioritne spracovávané tie podnety, ktoré budú pracovnými skupinami a Riadiacim výborom posúdené ako najdôležitejšie. Pri hodnotení spätných väzieb oslovujeme hlavných odborníkov a odborné spoločnosti.


                                    Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.


Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.

Lehota pre podávanie návrhov na zmeny je 31.3.2023 v nasledovných oblastiach:

  • Arbitrážne spory
  • Medicínska oblasť
  • IT oblasť
  • Ekonomická oblasť
  • Vzdelávanie

Zadaným požiadavkám sa venujeme postupne podľa výsledku prioritizácie a dostupných kapacít CKS.

Aktuálny stav požiadaviek: 687

Počet požiadaviek k 16.3.2021: 173

Počet odpovedí: 148

Počet požiadaviek po 16.3.2021: 514

Počet odpovedí: 232


Stanoviská k požiadavkám budú doručené na zadaný email v dotazníku a zároveň budú všetky stanoviská zverejnené na webovej stránke CKS DRG.