Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

{{ page.title }}

Spätná väzba je pre DRG systém dôležitá. Tešíme sa na Vaše návrhy prichádzajúce z praxe. 


Prosíme vás o trpezlivosť pri spracovaní vašich podnetov. Vzhľadom na vysoký počet prichádzajúcej spätnej väzby od odborovej verejnosti a potrebu ich dôkladného posúdenia všetkými štádiami procesu, budú prioritne spracovávané tie podnety, ktoré budú pracovnými skupinami a Riadiacim výborom posúdené ako najdôležitejšie. Pri hodnotení spätných väzieb oslovujeme hlavných odborníkov a odborné spoločnosti.


                                    Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.


Postupy schvaľovania zmien v systéme DRG.

Lehota pre podávanie návrhov na zmeny je 31.3.2024 v nasledovných oblastiach:

  • Arbitrážne spory
  • Medicínska oblasť
  • IT oblasť
  • Ekonomická oblasť
  • Vzdelávanie

Zadaným požiadavkám sa venujeme postupne podľa výsledku prioritizácie a dostupných kapacít CKS.

Aktuálny stav požiadaviek: 699

Počet požiadaviek k 31.03.2024: 686

Počet požiadaviek po 31.03.2024: 13

Vybavené podnety: 391

Otvorené podnety: 42

Nezačaté podnety: 220

Podnety stiahnuté podávateľom: 46


Stanoviská k požiadavkám budú doručené na zadaný email v dotazníku a zároveň budú všetky stanoviská zverejnené na webovej stránke CKS DRG.