Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

{{ page.title }}

Odborníci

Pracovná skupina pre MDC skupinu

Názov MDC skupiny

Nominant

Nominoval

Pred MDC, MDC 23

Pred MDC, Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a iné čerpania zdrojov v zdravotníctve

Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA

Slovenská transplantologická spoločnosť
Hlavný odborník pre orgánové transplantácie

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Hlavný odborník pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu

MDC 01

Choroby a poruchy nervového systému

MUDr. Mgr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Slovenská neurologická spoločnosť
Hlavný odborník pre neurológiu

MUDr.Tomáš Žilka MPH

Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Hlavný odborník pre neurochirurgiu

MUDr. Katarína Okáľová, PhD.

Hlavný odborník pre pediatrickú neurológiu

MDC 02

Choroby oka

MUDr.Bušányová Beáta,PhD., MBA

Slovenská oftalmologická spoločnosť
Hlavný odborník pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu

MDC 03

Choroby ucha, nosa, ústnej dutiny a krku

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.

Slovenskú spoločnosť Hlavný odborník pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

Doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Slovenská spoločnosť oro-maxilo-faciálnej chirurgie

MUDr. Ján Siváček

Hlavný odborník pre otorinolaryngológiu

MDC 04

Choroby dýchacej sústavy

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc

Slovenská internistická spoločnosť

MUDr. Miroslav Brúsik, PhD.

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Hlavný odborník pre pneumológiu a ftizeológiu

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Hlavný odborník pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu

MUDr. Robert Baláž

Hlavný odborník pre hrudníkovú chirurgiu

MDC 05

Choroby obehovej sústavy

MUDr. Veronika Šimovičová

Slovenská kardiologická spoločnosť

Doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD, MPH, EBIR

Slovenská rádiologická spoločnosť

MUDr. Tibor Balázs

Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie

MUDr. Andrej Džupina, jr, MBA

Slovenská angiologická spoločnosť

MUDr. Kvetoslava Bernátová

Hlavný odborník pre pediatrickú kardiológiu

MUDr. Martin Koščo

Hlavný odborník pre angiológiu

Mudr. Simona Mesarošova

Hlavný odborník pre cievnu chirurgiu

MUDr. Filip Pekár, PhD.

Hlavný odborník pre kardiochirurgiu

MUDr. Peter Bačík, PhD.

Hlavný odborník pre kardiológiu

MDC 06

Choroby tráviacej sústavy

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Hlavný odborník pre gastroenterológiu

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Slovenská chirurgická spoločnosť

MDC 07

Choroby hepatobiliárneho systému a pankreasu

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc

Slovenská internistická spoločnosť

Doc. MUDr.Tomáš Koller, PhD.

Slovenská hepatologická spoločnosť

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.

Slovenská chirurgická spoločnosť
Hlavný odborník pre chirurgiu

MDC 08

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

MUDr. Roman Totkovič, FEBOT

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
Hlavný odborník pre ortopédiu
Hlavný odborník pre pediatrickú ortopédiu

MUDr. Róbert Rosival

Slovenská spondylochirurgická spoločnosť
Hlavný odborník pre spondylochirurgiu

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.  

Hlavný odborník pre reumatológiu

MUDr. Eva Vrtíková

Hlavný odborník pre pediatrickú reumatológiu

MDC 09

Choroby kože, podkožného tkaniva a prsníka

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Hlavný odborník pre dermatovenerológiu

MUDr. Ján Šimo, PhD.

Slovenská chirurgická spoločnosť

MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

Hlavný odborník pre plastickú chirurgiu

MDC 10

Choroby endokrinného systému, poruchy výživy a metabolizmu

MUDr. Igor Ďurmek

Slovenská endokrinologická spoločnosť
Hlavný odborník pre endokrinológiu

Doc. MUDr. Viera Doničová

Hlavný odborník pre diabetológiu, poruchy látkovej
Hlavný odborník premeny a výživy

MDC 11

Choroby močového systému

MUDr. Andrea Černianska, MPH

Hlavný odborník pre pediatrickú nefrológiu

MUDr. Peter Bartoň

Hlavný odborník pre pediatrickú urológiu

MUDr. Michal Korček

Hlavný odborník pre urológiu

MDC 12

Choroby mužských pohlavných orgánov

MUDr. Peter Bartoň

Hlavný odborník pre pediatrickú urológiu

MUDr. Eva Balková, PhD., MPH

Hlavný odborník pre urológiu

MDC 13, MDC 14

Choroby ženských pohlavných orgánov, Gravidita

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD.

Hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo

MDC 15

Novorodenci

MUDr. Mária Vasilová

Hlavný odborník pre neonatológiu

MDC 16

Choroby krvi, krvotvorných orgánov a imunitného systému

MUDr. Ladislav Sopko, PhD.

Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť
Hlavný odborník pre hematológiu

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy

MDC 17

Hematologické a zhubné nádory

MUDr. Ladislav Sopko, PhD.

Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť

MUDr. Barbora Slabá

Slovenská onkologická spoločnosť
Hlavný odborník pre klinickú onkológiu

MUDr. Pavol Lukačko

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie

MUDr. Andrea Hrašková

Hlavný odborník pre pediatrickú onkológiu

RNDr. Martin Jasenčak, PhD.

Hlavný odborník pre radiačnú onkológiu

MDC 18A, MDC 18B

HIV, Infekčné a parazitové choroby

MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA

Hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu

MDC 19, MDC 20

Psychické choroby, Alkoholom alebo užívaním drog vyvolané psychické choroby

MUDr. Michal Patarák, PhD.

Slovenská psychiatrická spoločnosť
Hlavný odborník pre psychiatriu
Hlavný odborník pre detskú psychiatriu

MDC 21A, MDC 21B

Polytrauma, Poranenia, otravy a toxické účinky užívania drog a liekov

MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
Hlavný odborník pre úrazovú chirurgiu

Doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy PhD., MPH

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
Hlavný odborník pre urgentnú medicínu

MUDr. Jana Holčíková, PhD.

Hlavný odborník pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu

MDC 22

Popáleniny

Doc. MUDr. Bukovčan Peter, PhD.

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie

MUDr. Lengyel Peter, PhD.

Hlavný odborník pre plastickú chirurgiu