CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

{{ page.title }}

eDRG portál slúži na validáciu, zasielanie údajov do Centra pre klasifikačný systém DRG.
Rovnako ako aj eDRG grouper pre zaradenie jedného hospitalizačného prípadu.

Vstúpte na eDRG portál.