{{ page.title }}

Portál UDZS eDRG ďalej nie je podporovanýNahrávanie DRG dávok za rok 2021 bude umožnené od 1.4.2022 do 30.4.2022 prostredníctvom nového portálu CKS. Prosíme Vás nevyužívajte ďalej na nahrávanie dávok portál UDZS eDRG.


Informácie o aktuálnom nahrávaní dávok