Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Portál

Informácie

Kompletnú informáciu k podávaniu ročných dávok za r.2021 nájdete tu: Sprístupnený portál CKS DRG a podávanie ročných dávok


Nahrávanie DRG dávok za rok 2021 je umožnené od 1.4.2022 do 30.4.2022 prostredníctvom nového portálu CKS. Prosíme Vás nevyužívať ďalej na nahrávanie dávok portál UDZS eDRG.


CKS vydalo 18.3.2022 aktualizáciu pre nahrávanie dávok za rok 2021. Ide o nasledovné dokumenty:

Dátové rozhranie pre DRG dávku

Dátové rozhranie pre DRG dávku - verzia so zmenami

Zoznam číselníkov pre DRG dávku

Zoznam číselníkov pre DRG dávku - verzia so zmenami

XSD schému

Číselníky


Posledná aktuálna verzia číselníkov pre validáciu ročnej dávky je verzia 2.