Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizácia DRG systému pre rok 2024 - druhá fáza

CKS pripravilo druhú fázu aktualizácie systému SK-DRG-2023 na systém SK-DRG-2024.

Ku dňu 28.9.2023 boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2024:

Aktualizovaná bola aj dávka 274s Dátové rozhranie zlučtovania extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti

Okrem spomenutých dokumentov bolo vydané Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG, ktorého účinnosť nadobudne dňom uverejnenia vo Vestníku MZSR.