Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Zaktualizovali sme pre vás systém spätnej väzby!

Vzhľadom na obdobie zberu podnetov spätnej väzby sme si pre vás dovolili upraviť samotné zadávanie a proces hodnotenia vašich podnetov a dotazov. K úprave došlo aj pri samotnej lehote podávania návrhov na zmeny a to do 31.3.2023  (vzhľadom na zmenu zákona 581/2004 Z. z.)

Na našom webe  sme zaktualizovali proces spätnej väzby. A to konkrétne úpravou dotazníka, prostredníctvom ktorého môžete jednoduchšie a efektívnejšie zadávať vaše podnety.


Zaktualizovaný dotazník je dostupný tu.


Taktiež sme upravili samotný proces spracovania vašich podnetov vytvorením stálej skupiny nominovaných odborníkov, ktorí nám podľa potreby budú poskytovať svoje odborné stanovisko k problematike.


Zoznam nominovaných stálych odborníkov nájdete tu.


Prosíme vás o trpezlivosť pri spracovaní vašich podnetov. Vzhľadom na vysoký počet prichádzajúcej spätnej väzby od odbornej verejnosti a potrebu ich dôkladného posúdenia všetkými štádiami procesu, budú prioritne spracovávané tie podnety, ktoré budú pracovnými skupinami a riadiacim výborom posúdené ako najdôležitejšie.


Tím CKS