CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.
Základné informácie

Blogy, odborní garanti, OSO, kariéra

Dokumenty

Všetky DRG dokumenty na jednom mieste

Harmonogram

Cesta DRG na Slovensku, harmongram primárnych úloh

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

Členovia, úlohy, stretnutia

eDRG

Validácia, zasielanie DRG dávok a eGrouper

Aktuality

Všetky aktuálne informácie ohľadom DRG

Tím CKS

Spoznajte tím CKS DRG

Stretnutia

Konferencie, riadiaci výbor, pracovné skupiny

Vzdelávanie

Stratégia, prihlásanie sa

Spätná väzba

Dotazník a stanoviská k spätnej väzbe.