CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Harmonogram

2024

Potencionálne funkčný DRG systém ako platobný mechanizmus formou viaczdrojového financovania

2023

Nastavovanie DRG systému na základe relevantných dát z roku 2022

2022

Kultivácia vykazovania DRG

2021 Marec

Prístup k datám DRG
I. DRG Konferencia

2021 Január

Presun kompetencií DRG z ÚDZS na ministerstvo zdravotníctva

2018

Za rok 2017 mali povinnosť vykazovať ročnú dávku všetci PÚZS, čo predstavovalo 62 nemocníc.

2016

Relatívne váhy pochádzajú z nemeckých dát z roku 2009, pričom boli hrubo prispôsobené na Slovenské pomery, kde sa používajú v Katalógu prípadových paušálov od roku 2016.

2015 – 2017

Zber medicínskych a ekonomických údajov bol po prvýkrát realizovaný za rok 2015, kedy bolo do pilotného projektu zapojených 13 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Október 2011 – Marec 2015

Vzdelávanie užívateľov systému DRG podľa jednotlivých vzdelávacích programov. Úrad (CKS) realizoval projekt Vzdelávanie užívateľov systému DRG“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Vzdelávanie bolo zabezpečené pracovníkmi úradu (národní experti) vyškolenými v IneK.

December 2012

Podpísaný dodatok k zmluve  s InEK.

Január 2012

Začali sa príprava prvej verzie SK-DRG 1.0, ktorá bola postavená na verzii G-DRG 2011. Prispôsobovala sa MKCH-10 podľa ICD-10-GM-2011.
Zostavenie zoznamu zdravotných výkonov ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti (neskôr prijatý ako Zoznam zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín).
Preložili sa viaceré nevyhnutné dokumenty ako napr. Pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov.


Júl 2011

Uznesením vlády SR č. 481/2011 bol schválený zásadný dokument pre implementáciu DRG systému v SR „Koncepcia zabezpečenia a zavedenia DRG systému“.

Jún 2011

Riadiaci výbor rozhodol o výbere vhodného  zahraničného systému, pričom za najvhodnejší systém pre slovenské podmienky posúdil nemecký systém DRG (G-DRG).

Apríl 2011

Boli určené pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kompetencie pre DRG problematiku. Úrad kreoval svoju novú organizačnú zložku Centrum pre klasifikačný systém.

December 2010

Ministerstvo zdravotníctva začalo implementáciu klasifikačného systému a úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stal centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.