Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualita k vykazovaniu výkonov transfúzie trombocytov

V posledných mesiacoch nás kontaktovalo viacero PÚZS s otázkou vykazovania výkonov transfúzie trombocytov z celej krvi, poolované zo 5 TU celej krvi, deleukotizované, keďže Národná transfúzna služba začala tieto transfúzie PÚZS dodávať (fakturovať).


Nové zdravotné výkony a pripočítateľné položky CKS vie zapracovať v štandardnom procese schvaľovania nových dokumentov pre rok 2024 do Katalógu prípadových paušálov a Zoznamu zdravotných výkonov. Odporúčame, aby vykazovanie pre účely SK-DRG pre zvyšok tohto roka prebiehalo na základe skupiny výkonov 8r245.- Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované zo 4 TU celej krvi, deleukotizované, keďže v rámci roka do ZZV DRG nové výkony nepridávame. Uvedené sme analyzovali z pohľadu dopadov a situáciu sme diskutovali aj v rámci Riadiaceho výboru. Pridávanie nových zdravotných výkonov a pripočítateľných položiek pôjde v štandardnom schvaľovacom procese pre rok 2024, keďže trombocyty je možné vykazovať pre účely SK-DRG podobnými výkonmi, kódmi skupiny 8r245.-.