Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Odborná pracovná skupina pre sporné situácie v SK-DRG

CKS DRG, aj vzhľadom na požiadavky užívateľov systému, zriaďuje Odbornú pracovnú skupinu pre sporné situácie v SK-DRG. Odborná pracovná skupina sa zaoberá spornými situáciami, ktoré sú definované ako rozdielne názory pri interpretácii dokumentov vydávaných CKS DRG medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom každá zo strán písomne vysvetlila svoj pohľad na interpretáciu druhej strane, ale neprišlo ku zhode sporových strán. Odborná pracovná skupina odborne posudzuje skutočnosti, ktoré jej strany predložili a vydáva odborný, jednotný a centrálny výklad a zároveň overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu pri už vzniknutých sporných situáciách medzi užívateľmi systému.


Prvé stretnutie odbornej pracovnej skupiny sa uskutoční koncom marca, pričom výstupy z odborných pracovných skupín bude CKS DRG uverejňovať na svojej webovej stránke.


Viac informácií o Odbornej pracovnej skupine pre sporné situácie v SK-DRG nájdete v sekcii pracovných skupín.