Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

19 145 signifikantných ZV

ZZV-DRG 2021 obsahuje 29 173 výkonov, z toho 24 733 je terminálnych. Z týchto je 19 145 signifikantných, a 5 588 nesignifikantných.

Pre ilustráciu využitia ZZV sa musíme vrátiť k roku 2019, pretože sú to zatiaľ posledné dáta, ktoré sú k dispozícii. V ZZV-DRG 2019 bolo terminálnych kódov 24 485. Z toho bolo signifikantných 19 108, a nesignifikantných 5 376.

PÚZS v roku 2019 spoločne vykázali 3 369 384 ZV. Zo všetkých terminálnych kódov sa pre vykazovanie používalo len 12 162 kódov.

Rozdelenie využitých a nevyužitých kódov na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2019 a 2018 zobrazuje tabuľka 1 a tabuľka 2:

Tabuľka 1 - využitie kódov, rozdelenie na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2019

2019počet kódovpočet ZV
kódovaných12 2323 369 384
z toho signifikantných9 549769 982
a nesignifikantných2 6832 587 799
nepoužitých kódov12 253-
z toho signifikantných
9 559-
a nesignifikantných
2 694-


Tabuľka 2 - využitie kódov, rozdelenie na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2018

2018
počet kódovpočet ZV
kódovaných12 252
5 108 982
z toho signifikantných9 369
803 224
a nesignifikantných2 883
4 305 758
nepoužitých kódov11 981
-
z toho signifikantných
9 507
-
a nesignifikantných
2 474
-