Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

19 145 signifikantných ZV

ZZV-DRG 2021 obsahuje 29 173 výkonov, z toho 24 733 je terminálnych. Z týchto je 19 145 signifikantných, a 5 588 nesignifikantných

Pre ilustráciu využitia ZZV sa musíme vrátiť k roku 2019, pretože sú to zatiaľ posledné dáta, ktoré sú k dispozícii. V ZZV-DRG 2019 bolo terminálnych kódov 24 485. Z toho bolo signifikantných 19 108, a nesignifikantných 5 376.

PÚZS v roku 2019 spoločne vykázali 3 369 384 ZV. Zo všetkých terminálnych kódov sa pre vykazovanie používalo len 12 162 kódov.

Rozdelenie využitých a nevyužitých kódov na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2019 a 2018 zobrazuje tabuľka 1 a tabuľka 2:

Tabuľka 1- využitie kódov, rozdelenie na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2019

Tabuľka 2 - využitie kódov, rozdelenie na signifikantné a nesignifikantné, a ich početnosť v roku 2018