Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Nezrovnalosti v dátabaze za rok 2019

Vzhľadom na dôležitosť prepočítania relatívnych váh v systéme DRG je potrebná kontrola vstupných dát, tzv. DRG dávok, ktoré CKS získava od všetkých zapojených poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) k 15.4. daného roka.

Pri tvorbe kontrolných krokov nad databázou DRG sa zistilo, že FNsP v B. Bystrici dosahovala neporovnateľne zvýšene náklady v porovnaní s príjmami od ZP a v porovnaní s inými PÚZS za rok 2019.

 

CKS tím zistil, že FNsP B. Bystrica si nezrovnalosť uvedomil krátko po nahratí novej DRG dávky a poslali opravnú DRG dávku, ktorá ale nebola nahratá do aktuálnej DRG databázy. 

CKS tím kontaktoval všetkých PÚZS o kontrolu správnosti údajov ohľadom nahratia DRG dávok v prebratej databázy od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Boli zistení 4 ďalší PÚZS, ktorí DRG dávku vôbec nemali nahratú (Ľubovnianska nemocnica a Hospitale Šahy)  a tí ktorí nemali nahratú opravnú DRG dávku (DFnSP B. Bystrica). Univerzitná nemocnica Bratislava poslala opravnú DRG dávku, pretože si pri danej príležitosti uvedomili nesprávnosť tvorby kalkulácie implantátov na priame náklady.