Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizácia DRG systému pre rok 2023

CKS pripravilo prvú fázu aktualizácie systému SK-DRG-2022 na systém SK-DRG-2023.


Ku dnešnému dňu boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2023:


Definičná príručka:

Katalóg prípadových paušálov

Na základe odstránenia technickej chyby boli uverejnené upravené verzie KPP dôvod uverejnenia upravených verzií KPP

Zoznam zdravotných výkonov

Prevodník JZS výkonov na DRG výkony

Prevodník JZS výkonov na DRG výkony v2  je technickým prevodníkom, ktorý páruje doposiaľ vykazované výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (poskytovateľov ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti). Prevodník bude na základe dohody v Pracovnej skupine JZS a schválenia Riadiacim výborom implementovaný do praxe od 1.1.2023. Od 1.1.2023 príde ku zmene vykazovaných kódov v podobe DRG zdravotných výkonov (žiadne iné náležitosti ako dátové rozhranie, úhradový mechanizmus sa nemenia, menia sa iba kódy výkonov v zmysle uvedeného Prevodníka).


Ďalšia fáza aktualizácie, zahŕňajúca aktualizáciu Pravidiel kódovania a Základných sadzieb bude zverejnená do konca novembra.


CKS ďalej vydáva výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody pre rok 2023 spolu s podrobnosťami procesu osvedčovania zhody pre rok 2023.