Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Sprístupnený portál a podávanie ročných dávok

Prechodom agendy DRG z UDZS na CKS MZ SR sme boli nútení aj k presunu súvisiacich softvérových služieb. K 1.4.2022 Vám sprístupňujeme 1.časť funkčností portálu CKS DRG, ktorá sa týka validácie a podávania ročných dávok.

Portál CKS DRG


Z pôvodného portálu sa nám podarilo prevziať Vaše používateľské kontá. Bohužiaľ heslá nebolo možné premigrovať preto sme Vám vygenerovali nové heslá, ktoré Vám zašleme na emailové adresy Vašich kont. Pri prvom prihlásení na portál CKS DRG budete vyzvaní na zmenu hesla, aby ste si zvolili vlastné heslo.


V súvislosti s podaním ročných dávok za r.2021 je potrebné vyplniť dotazník, ktorý nájdete tu: Dotazník k ročnej dávke . Dotazník bol odsúhlasený pracovnou skupinou pre DRG dáta a kalkuláciu nákladov. Zmyslom dotazníka je sledovanie podrobnejšieho obsahu a rozsahu údajov vykázaných v ročnej DRG dávke. Zozbierané údaje budú využité na ďalší vývoj dátového rozhrania ročnej dávky. Našim cieľom je zvýšenie kvality údajov ročných dávok ako predpoklad pre ich následné použitie v rámci metodík CKS DRG pre aktualizáciu DRG systému. Vyplnený dotazník je potrebné zaslať do 3 pracovných dní od odovzdania ročnej dávky na email: cksdrg@health.gov.sk .