Lehota na nahratie DRG dávky bola do 15.4.2021, ďakujeme 19 PÚZS za dodržanie lehoty. 12 PÚZS bola akceptovaná žiadosť o predĺženie termínu do 30.4.2021, dovtedy bude sprístupnené nahratie DRG dávky na eDRG portály. 34 PÚZS sa DRG dávky nepodarilo nahrať z technických príčin, na ktorých tím CKS pracuje.

Zvyšných 21 PÚZS prosíme o vyjadrenie k termínu zaslania ročnej dávky. 

Pre technické problémy nás prosím kontaktuje na cksdrg@health.gov.sk

Základné informácie

Základné informácie, blogy, odborní garanti DRG

Dokumenty

Všetky DRG dokumenty na jednom mieste

Harmonogram

Cesta DRG na Slovensku

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

Členovia, úlohy, stretnutia

eDRG

Validácia, zasielanie DRG dávok a eGrouper

Aktuality

Všetky aktuálne informácie ohľadom DRG

Tím CKS

Spoznajte tím CKS DRG

Stretnutia

Konferencie, riadiaci výbor, pracovné skupiny

Vzdelávanie

Stratégia, prihlásanie sa

Spätná väzba

Tešíme sa na Vaše návrhy prichádzajúce z praxe