Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Základné informácie

Blogy, slovník pojmov, kariéra

Dokumenty

Všetky DRG dokumenty na jednom mieste

Harmonogram

Cesta DRG na Slovensku, harmonogram primárnych úloh

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

Členovia, úlohy, stretnutia

Tím CKS

Spoznajte tím CKS DRG

Aktuality

Všetky aktuálne informácie ohľadom DRG

Stretnutia

Konferencie, Riadiaci výbor, pracovné skupiny

Spätná väzba

Dotazník a stanoviská k spätnej väzbe.

Portál

Portál CKS