Základné informácie

Blogy, odborní garanti, OSO, kariéra

Dokumenty

Všetky DRG dokumenty na jednom mieste

Harmonogram

Cesta DRG na Slovensku, harmongram primárnych úloh

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

Členovia, úlohy, stretnutia

eDRG

Validácia, zasielanie DRG dávok a eGrouper

Aktuality

Všetky aktuálne informácie ohľadom DRG

Tím CKS

Spoznajte tím CKS DRG

Stretnutia

Konferencie, riadiaci výbor, pracovné skupiny

Vzdelávanie

Stratégia, prihlásanie sa

Spätná väzba

Dotazník a stanoviská k spätnej väzbe.