CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2023 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Základné informácie

Blogy, odborní garanti, OSO, kariéra

Dokumenty

Všetky DRG dokumenty na jednom mieste

Harmonogram

Cesta DRG na Slovensku, harmongram primárnych úloh

Riadiaci výbor a pracovné skupiny

Členovia, úlohy, stretnutia

Tím CKS

Spoznajte tím CKS DRG

Aktuality

Všetky aktuálne informácie ohľadom DRG

Stretnutia

Konferencie, riadiaci výbor, pracovné skupiny

Spätná väzba

Dotazník a stanoviská k spätnej väzbe.

Portál

Portál CKS

eDRG

eGrouper