Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Seminár k SK-DRG 2023

Pozývame Vás na Seminár k SK-DRG 2023. Cieľom seminára je odkomunikovať odsúhlasené zmeny v systéme SK-DRG pre rok 2023 širokej skupine zainteresovaných osôb a zodpovedať otázky účastníkov diskusie. Diskusia sa uskutoční online prostredníctvom MS Teams dňa 5.12.2022, medicínska časť 10:00-12:30, ekonomická časť 13:00-15:00.

Všetky časti nižšie uvedenej agendy budú spojené s predstavením jednotlivých zmien zástupcami MZ SR a následným odpovedaním na otázky účastníkov seminára.


Medicínska časť:

5.12.2022, 10:00-12:30


Agenda

ČasProgram

10:00–10:05

 Otvorenie, predstavenie obsahu medicínskej časti seminára

10:05-10:40

 Zmeny vo vykazovaní Jednodňovej zdravotnej starostlivosti*

10:40-11:20

 Zmeny v kódovaní intervenčnej kardiológie z pohľadu ZZV a Pravidiel kódovania a iné zmeny v Pravidlách kódovania a ZZV

11:20-11:30

 Zmeny v Definičnej príručke 

11:30-12:30

 Prvé slovenské relatívne váhy a iné zmeny v Katalógu prípadových paušálov, Základné sadzby pre rok 2023

* Prvá časť seminára bude venovaná zmenám súvisiacim s jednodňovou zdravotnou starostlivosťou, na túto časť by sme radi osobitne pozvali aj poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, keďže zmeny v nej komunikované sa budú týkať aj tejto časti ambulantných PZS. Zvyšné časti seminára, sa poskytovateľov PJZS dotýkať nebudú, preto ak sa plánujete ako PJZS seminára zúčastniť, pre Vás relevantná časť začína o 10:00 a končí o 10:40.


Ekonomická časť:

5.12.2022, 13:00-15:00


Agenda

ČasProgram

13:00–13:05

 Otvorenie, predstavenie obsahu ekonomickej časti seminára

13:05-14:30

 Zmeny v Kalkulačnej príručke

14:30-15:00

 Zmeny v Dátovom rozhraní


Záznam zo semináru si môžete pozrieť na našom youtubovom kanály na nasledujúcich prepojeniach: