Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Návrh stratégie vzdelávania

CKS DRG tím pripravil novú stratégiu vzdelávania, ktorá bola predstavená členom riadiaceho výboru pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien (RV).

Na 45. zasadnutí RV bolo zahlasované za návrh 2, ktorý príde do platnosti v priebehu aktuálneho roka.

Do roka 2020 bolo vyškolených 275 odborne spôsobilých osôb (OSO), z čoho bolo 38% osôb s medicínskym vzdelaním. 

CKS DRG tím má zámer sa primárne venovať v oblasti vzdelávania určeným osobám za medicínsku (správne používanie pravidiel kódovania) a ekonomickú oblasť (správne používanie kalkulačnej príručky). Zároveň, CKS DRG tím bude plne podporovať nemocnice v tvorbe profesionálnych kóderov.

Profesionálni kóderi sú budúcnosť DRG, zaraďovania hospitalizačných prípadov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. V Rakúsku prevažne kódujú hospitalizačné prípady (HP) profesionálni kóderi[1], vo Veľkej Británii a Španielsku sú už dlhšiu dobu len profesionálni kóderi  rovnako aj v USA.

Vzhľadom na hlasovanie RV bude CKS DRG tím venovať plné úsilie ku opätovnému začatiu školenia OSO, prípadne osôb, ktorých CKS DRG tím považuje za odborných garantov pre medicínsku a ekonomickú časť a nemocnice s kóderskými centrami.

Predložený dokument na 45. zasadnutí RV ohľadom stratégie vzdelávania môžete nájsť TU.


Všetky relevantné informácie ku vzdelávaniu budú dostupné na webovej stránke CKS DRG, v sekcii "Vzdelávanie" TU.