Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualita k výške úhrad inovatívnych liečiv

Liečivá Tisagenlekleucel a Axikabtagén-ciloleucel, vykazované zdravotnými výkonmi s kódmi 64335.1 64335.2 poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti sú v Katalógu prípadových paušálov pre rok 2023 definované úhradou typu A, teda majú pevne určenú úhradu. Od 1.8.2023 budú tieto liečivá zaradené do Zoznamu kategorizovaných liekov. Na tieto liečivá sa od 1.8.2023 vzťahuje Zmluva o podmienkach úhrady lieku podpísaná Ministerstvom zdravotníctva SR a držiteľom registrácie podľa § 7a zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška úhrady liekov stanovená Zmluvou o podmienkach úhrady lieku medzi MZ SR a držiteľom registrácie lieku má prednosť pred  výškou úhrady stanovenou Katalógom prípadových paušálov. Keďže ide o nový procesný postup a Katalóg prípadových paušálov pre rok 2023 nebol pripravovaný s ohľadom na Zmluvy o podmienkach úhrady lieku, týmto usmerňujeme užívateľov systému SK-DRG, že Katalóg prípadových paušálov v časti cien resp. úhrad liečív Tisagenlekleucel a Axikabtagén-ciloleucel nemá byť využívaný.

Od roku 2024 bude v Katalógu prípadových paušálov pri týchto a iných liekoch na inovatívnu liečbu zaradených v Zozname kategorizovaných liekov určených na poskytovanie v rámci ústavnej starostlivosti uvedený samostatný nový typ úhrady, ktorý bude charakteristický neurčením konkrétnej úhrady, ale odkazom na úhradu stanovenú Zmluvou o podmienkach úhrady lieku medzi MZ SR a držiteľom registrácie lieku.