Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizované dokumenty - DR274e

CKS vo svojej pracovnej skupine pre DRG dáta a Kalkuláciu nákladov nemocníc pripravilo a odsúhlasilo aktualizáciu dátového rozhrania pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa DRG (ďalej DR274e). Dňa 25.6.2024 bola táto aktualizácia odsúhlasená Riadiacim výborom.

 

Aktualizované dokumenty DR274e:

DR274e nadobúda účinnosť od 1.1.2025. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto dátového rozhrania prvýkrát za január 2025. 

Pri vykazovaní výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti zároveň platí:

  • novo pridané položky 58.-60. kódy DRG markerov, kódy súvisiacich diagnóz/výkonov s DRG markermi, hodnoty DRG markerov sú od 1.1.2025 nepovinné. Zasielané hodnoty položky sa riadia „Metodikou použitia DRG markerov v systéme DRG“. Novo pridané položky DRG markerov sa v opravných a aditívnych dávkach za obdobia do 1.1.2025 nevypĺňajú. 
  • Opravné a aditívne dávky za obdobia pred účinnosťou DR274e, budú od 1.2.2025 vrátane, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykazovať podľa  dátového rozhrania DR274e.

Pri vykazovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti u ústavných poskytovateľov ZS platí:

  • vykazovanie hospitalizačných prípadov, vrátane hospitalizačných prípadov JZS, sa riadi v DR274e rovnakými pravidlami,
  • vykazovanie jednodňovej ZS na pracoviskách JZS prostredníctvom DR274e, je možné pokiaľ sa na tomto spôsobe vykazovania PZS zmluvne dohodol so ZP,
  • možnosť vykazovania jednodňovej ZS prostredníctvom DR753b ostáva stále otvorená.
  • opravné a aditívne dávky za obdobia pred dátumom zmluvnej účinnosti jednodňovej ZS na pracoviskách JZS použije vykazovanie podľa DR753b. Pre opravné a aditívne dávky od dátumu zmluvnej účinnosti na pracoviskách JZS  použije DR274e.

Pri vykazovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov jednodňovej ZS platí:

  • vykazovanie jednodňovej ZS prostredníctvom DR274e je možné pokiaľ sa na tomto spôsobe vykazovania PJZS zmluvne dohodol so ZP.
  • Pri zmluvnej dohode PJZS so ZP na vykazovaní JZS prostredníctvom DR274e, PJZS prvýkrát vykáže ZS za obdobie nasledujúce od dátumu zmluvnej účinnosti. Pre opravné a aditívne dávky za obdobia pred dátumom zmluvnej účinnosti PJZS použije vykazovanie podľa DR753. Pre opravné a aditívne dávky od dátumu zmluvnej účinnosti PJZS použije DR274e.