Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualita k tvorbe a nahrávaniu DRG dávok za rok 2023

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že došlo k aktualizácií:

  • XSD schémy pre ročnú dávku. Aktualizácia sa týka opravy maximálneho počtu sns elementov.                                                                                           Aktualizovaná schéma je dostupná tu: xsd_schema_v_2-7-1
  • Číselníkov ročnej dávky. Aktualizácia sa týka opravy číselníka SND. Aktualizácia číselníkov je dostupná tu: ciselniky_v_2-7-1

CKS DRG vydáva usmernenie k rozpočítavaniu nákladov nepriamych nákladových stredísk. Náklady nepriamych nákladových stredísk sa v „Dátovom rozhraní CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG“ v kap.3.2.5 PÚZS - MEDICÍNSKE PRACOVISKÁ rozpočítavajú nasledovne:

  • náklady nepriamych medicínskych nákladových stredísk sa napočítajú do SND7d Náklady na medicínsku infraštruktúru - Služby a ostatné náklady
  • náklady nepriamych nemedicínskych nákladových stredísk sa napočítajú do SND8d Náklady na nemedicínsku infraštruktúru - Služby a ostatné náklady

Zároveň by sme Vás radi informovali, že portál pre podávanie dávok bude sprístupnený od 1.3.2024

Termín pre podávanie ročných dávok je v zmysle zákona 578/2004 Z. z. do 30.4.2024.


Viac informácií spolu s potrebnými dokumentami k podaniu ročnej dávky za rok 2023 nájdete tu: informácie