Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Usmernenie ku kombináciám druhov a dôvodov prijatia dávky 274d (verzia 1.0)

CKS vo svojej pracovnej skupine pre DRG dáta a Kalkuláciu nákladov nemocníc pripravilo usmernenie, ktorého účelom je presnejšie špecifikovať vykazovanie prijatia pacienta do ÚZZ prostredníctvom položiek: Druh prijatia (č.36) a Dôvod prijatia (č.37) z Dátového rozhrania pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa DRG DR274d. Zároveň usmernenie špecifikuje povinnosti a možnosti zlučovania hospitalizačných prípadov z dokumentu Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov.

 

Dokument usmernenia (verzia 1.0):

Usmernenie nadobúda účinnosť od 1.1.2024. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prvý krát použijú povinnosti a možnosti zlučovania z tabuľky č.1 pre hospitalizačné prípady s dátumom prijatia od 1.1.2024 vrátane.