Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizované dokumenty DR274d (verzia 1.1)

CKS vo svojej pracovnej skupine pre DRG dáta a Kalkuláciu nákladov nemocníc pripravilo a odsúhlasilo aktualizáciu dátového rozhrania pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa DRG (ďalej DR274d).


Aktualizované dokumenty DR274d (verzia 1.1):

DR274d nadobúda účinnosť od 1.1.2024. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykážu poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto dátového rozhrania prvýkrát za január 2024. Opravné a aditívne dávky za obdobia pred účinnosťou DR274, teda do 1.1.2024, budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti po 1.2.2024 vykazovať podľa  dátového rozhrania DR274d.

Pri vykazovaní výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti zároveň platí:

  • položka 22. kód hlavného výkonu sa pre účely určenia medicínskej služby vypĺňa pri ukončení hospitalizačného prípadu alebo hospitalizácie s dátumom prepustenia od  01.01.2024. Pri vykázaní predošlých období bude používaná pre vykázanie kódu operačného výkonu;
  • položka 26. identifikátor návrhu plánovanej ZS, bude použitá obdobne ako predošlý dátum z čakacej listiny pre určenie zmigrovaného návrhu plánovanej ZS z predošlého obdobia, pričom bude namiesto dátumu čakacej listiny použitý  identifikátor návrhu plánovanej ZS;
  • novo pridané položky 55.-57.kód medicínskej služby, úroveň medicínskej služby a kód programu budú povinne použité pri ukončení hospitalizačného prípadu alebo hospitalizácie s dátumom prepustenia od  01.01.2024. Povinnosť ich vyplnenia sa na vykázanie predošlých období nevzťahuje.