Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

DRG Dávky do 15.4.2021

Nahratie DRG dávky na eDRG portály je sprístupnené. Lehota na nahratie DRG dávky je do 15.4.2021. Pre technické problémy nás prosím kontaktuje na cksdrg@health.gov.sk