Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualizácia DRG systému pre rok 2024 - prvá fáza

CKS pripravilo prvú fázu aktualizácie systému SK-DRG-2023 na systém SK-DRG-2024.

Ku dňu 30.6.2023 boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2024:


Kalkulačná príručka

V súčinnosti s Pracovnou skupinou a Riadiacim výborom bola schválená aktualizácia Kalkulačnej príručky, upozorňujeme že aktualizácia KP bude doplnená o oblasť dialýz do 30.9.2023.


Dátové rozhranie

V nadväznosti na aktualizáciu Kalkulačnej príručky boli zapracované zmeny aj do dátového rozhrania.


Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov


Na poslednom stretnutí Riadiaceho výboru bola schválená aj Koncepcia vzdelávania a prístupu ku medicínskym kóderom u PÚZS v SK-DRG. (viac informácií nájdete tu)