Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Dokončenie aktualizácie DRG systému pre rok 2023

CKS dokončilo prípravu aj druhej fázy aktualizácie systému SK-DRG-2022 na systém SK-DRG-2023.


Ku dnešnému dňu (30.11.2022) boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2023:


Základné sadzby

Prvé slovenské relatívne váhy

CKS vydáva Prvé slovenské relatívne váhy a ku nim prislúchajúce Základné sadzby. Relatívne váhy boli vypočítané z dát poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti z roka 2021. Tieto prepočítané relatívne váhy spolu s prepočítanými hranicami ošetrovacej doby a základnými sadzbami sú určené primárne na testovanie a analytické účely.


Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov pre rok 2023


Kalkulačná príručka


Dátové rozhranie


Zároveň Vás informujeme, že Vám k 1.1.2023 sprístupňujeme portál CKS DRG, pre validáciu a podávanie ročných dávok.

Podávanie dávok je povolené pre používateľské kontá, ktoré ste použili v minulom roku. Pre vytvorenie nového prístupu alebo riešenie problému s existujúcim prístupom nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk

Termín pre podanie riadnej alebo opravnej validnej ročnej dávky za rok 2022 je v zmysle platnej legislatívy 30.4.2023