Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

TSI projekt

CKS DRG je zapojené do projektu technickej pomoci (Technical support Instrument - TSI).


Radi by sme Vás informovali o projekte technickej pomoci Európskej komisie, ktorej je MZ SR beneficientom. Ide o projekt „Komplexnej reformy zdravotníctva na Slovenska“.


Časť projektu je zameraná na DRG a realizuje ju spoločnosť PwC a Advance Healthcare Management Consulting, a iní subdodávatelia v spolupráci s MZ SR.


Ide o pomoc pri tvorbe metodík na aktualizáciu DRG systému:

  • AS IS/TO BE analýza
  • príprava a aktualizácia metodík a manuálov pre výpočet Relatívnych váh, Definičnej príručke, Katalógu prípadových paušálov
  • pomoc pri aktualizácii vybraných skupín v Definičnej príručke
  • strategické konzultácie: Jednodňová zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, rozhodovanie sporov
  • metodika konvergencie a výpočtu základných sadzieb
  • konferencia DRG

V rámci tohto projektu sme informovali aj Riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien a priebežne zapájame aj stakeholderov ako sú poskytovatelia ZS, poisťovne, odborníci z odborných spoločností a iní.

A budeme Vás ďalej všetkých informovať o dosiahnutých výsledkoch.


Všeobecné informácie k projektu môžete nájsť tu: