Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Dokončenie aktualizácie DRG systému pre rok 2022

CKS dokončilo prípravu aj druhej fázy aktualizácie systému SK-DRG-2021 na systém SK-DRG-2022.


Ku dnešnému dňu (30.11.2021) boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2022:

Ku 29.10. 2021 boli vydané zvyšné dokumenty ku aktualizácii systému s platnosťou od 1.1.2022: