CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Dokončenie aktualizácie DRG systému pre rok 2022

CKS dokončilo prípravu aj druhej fázy aktualizácie systému SK-DRG-2021 na systém SK-DRG-2022.


Ku dnešnému dňu (30.11.2021) boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2022:

Ku 29.10. 2021 boli vydané zvyšné dokumenty ku aktualizácii systému s platnosťou od 1.1.2022: