Preskočiť na hlavný obsah

Aktualizácia DRG systému pre rok 2022

CKS pripravilo prvú fázu aktualizácie systému SK-DRG-2021 na systém SK-DRG-2022.

Ku dnešnému dňu boli vydané nasledujúce dokumenty s platnosťou od 1.1.2022:

Ďalšia fáza aktualizácie, zahŕňajúca aktualizáciu Pravidiel kódovania a Základných sadzieb bude zverejnená do konca novembra.


CKS ďalej vydáva výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody pre rok 2022 spolu s podrobnosťami procesu osvedčovania zhody pre rok 2022.