ÚZIS a CZ-DRG

CKS DRG tím sa zúčastnil stretnutia s expertmi českého projektu DRG Restart z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).