CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

ÚZIS a CZ-DRG

CKS DRG tím sa zúčastnil stretnutia s expertmi českého projektu DRG Restart z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).