Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Letná stáž na CKS DRG