CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.

Arbitrážne spory

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet prichádzajúcich otázok na Centrum pre klasifikačný systém (CKS) DRG ohľadom zaujatia stanoviska k rôznym nejasnostiam v Pravidlách kódovania chorôb a zdravotných výkonov ako aj neuznaniu hospitalizačných prípadov zdravotnými poisťovňami.

CKS DRG vytvoril v rámci Spätnej väzby oblasť zadania žiadostí vo forme „arbitrážnych sporov“. 


Obdržané žiadosti budú spracované tímom CKS DRG, ktorý pripraví stanovisko a predstaví Pracovnej skupiny Pravidlá kódovania.

V neposlednom rade je dôležité poznamenať, že CKS DRG pracuje na legislatívnej zmene aby relevantné dokumenty, ktoré vydáva pravidelne CKS DRG získalo všeobecne právne záväzný charakter.