Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie HP

Dňa 25.6.2024 Riadiaci výbor schválil aktualizovanú verziu dokumentu Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie HP s platnosťou od 1.1.2025.


V dokumente boli vykonané nasledovné zmeny:

  • Definovanie výpočtu ošetrovacej doby zlučovaných hospitalizačných prípadov, ak ide o zlúčenie takých HP, ktorých jeden z HP začal aj skončil v tom istom kalendárnom dni ako začal/skončil druhý zo zlučovaných HP spolu s navrhovanými príkladmi.
  • ÚZZ iného typu zosúladené s dokumentom pre Základné sadzby,
    • zosúladené aj s vykázaním aspoň jedného výkonu z upravenej Prílohy 1.
  • Pridanie Prílohy 4,
    • zoznam DRG nerelevantných odborností.
  • Úprava prípadového paušálu pri orgánových transplantáciách.
  • Kapitola 6 – príklady špecifických situácií výpočtu ošetrovacej doby.

Prehľad všetkých vykonaných zmien je dostupný v zmenovom dokumente: Pravidlá definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov zmeny