Preskočiť na hlavný obsah

BUĎTE INFORMOVANÍ! - V prípade záujmu o zasielanie newslettra a notifikácií k aktualitám nám zašlite Váš mail na cksdrg@health.gov.sk

Aktualita ku saldovaniu nákladov za rok 2023 v súvislosti s prípravou DRG ročných dávok

CKS DRG v súvislosti s kalkuláciou nákladov pre prípravu DRG dávok uvádza niektoré príklady, kedy je potrebné vysaldovať náklady v zmysle kalkulačnej príručky platnej pre rok 2023. Viac informácií k procesu saldovania nájdete v aktuálne platnom dokumente kalkulačnej príručky uverejnenej na našom webe.


1. Výdavky týkajúce sa priamo DRG relevantných NS

 • Výučba medicínskych pracovníkov hradená prostredníctvom „študijného výnosu“ na nákladovom stredisku príslušného medicínskeho pracoviska zo strany vzdelávacej inštitúcie (napr. SZU), respektíve zo strany Ministerstva školstva SR. Daný výnos je potrebné vysaldovať z mzdových nákladov personálu zahrnutého do výučbového procesu (spadajúcich pod SND1, SND2 alebo SND3). Patrí sem najmä:
  • Výučba študentov poskytnutá zo strany odborného personálu nemocnice (lekármi, ošetrovateľským personálom a ostatným zdravotníckym personálom)  
  • Pred-atestačná príprava lekárov zo strany odborného personálu
 • Rezidentský program ak nemocnica v priebehu roka 2023 obdržala finančné prostriedky na úhradu oprávnených mzdových výdavkov, a to na mzdové výdavky zamestnancov – rezidentov a na mzdové výdavky lekárov - školiteľov. 

2. Výdavky týkajúce sa nepriamo DRG relevantných NS

 • Refundované náklady spojené s likvidáciou preexspirovaných vakcín Covid-19
 • Refundované náklady spojené so zneškodnením preexspirovaných liekov humanitárnej pomoci
 • Refundované náklady spojené s likvidáciou exspirovaného ŠZM
 • Príspevok na prevádzku ambulancie pre pacientov z Ukrajiny
 • Výjazdové očkovanie (Covid-19)
 • Dotované náklady na plyn a elektrinu
 • Dotované náklady na zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 • Dotované náklady na realizáciu stavebných prác
 • Refundované náklady na rekonštrukciu nemocničného pavilónu
 • Dotované náklady na nákup dlhodobého majetku (napr. nákup prístrojov)


V prípade potreby ďalšej konzultácie nás neváhajte kontaktovať.