IT analytik

radoslav.novak@health.gov.sk

Zodpovedný za zber, validáciu a analýzu dát od PÚZS. Zároveň implementuje návrhy do definičnej príručky cez Pflege nástroj a pracuje na vývoji Grouperu. Vyštudoval Manažérske riadenie a Informačné technológie na Fakulte Hospodarskej Informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pracoval na projektoch rozsiahlych portálov, webových aplikácií a vývoji reportovacích modelov v súkromnom sektore.