Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Medicínsky analytik

veronika.buckova@health.gov.sk

Definičná príručka

Zodpovedá za kvalitu medicínskych dát, revíziu a vývoj definičnej príručky. Vyštudovala využitie matematiky a fyziky v medicíne na Lekárskej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas stáže na Biofyzikálnom ústave Akadémie Vied Českej Republiky sa venovala optimalizácii elektrochemických metód na analýzu interakcií proteínových komplexov a štatistickému spracovaniu výstupných dát.“