CKS vydáva nové dokumenty pre aktualizáciu systému SK-DRG 2022 ako aj výzvu na podávanie žiadostí na osvedčovanie zhody Grouperov.
Medicínsky analytik

veronika.zanova@health.gov.sk

Definičná príručka

Zodpovedá za kvalitu medicínskych dát, revíziu a vývoj definičnej príručky. Vyštudovala využitie matematiky a fyziky v medicíne na Lekárskej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas stáže na Biofyzikálnom ústave Akadémie Vied Českej Republiky sa venovala optimalizácii elektrochemických metód na analýzu interakcií proteínových komplexov a štatistickému spracovaniu výstupných dát.“