Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Medicínsky analytik

david.kubek@health.gov.sk

Zodpovedný za kvalitu medicínskych dát, revíziu a aktualizáciu zoznamu zdravotných výkonov.