Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Medicínsky analytik

david.kubek@health.gov.sk

Zoznam zdravotných výkonov

Zodpovedný za kvalitu medicínskych dát, revíziu a aktualizáciu zoznamu zdravotných výkonov. Študoval aplikácie matematiky a fyziky v medicínskej oblasti na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval v Centre biovied na Slovenskej akadémie vied na optimalizácii elektrofyziologických metód pre kontrolu transmembránového potenciálu kardiomyocytov, a na optimalizácii elektrochemických metód na detekciu proteáz a spracovaniu získaných dát.