Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za r.2021.

Medicínsky analytik

lucia.cervenova@health.gov.sk

Katalóg prípadových paušálov a Pravidlá kódovania

Zodpovedná za kvalitu medicínskych dát, vývoj a aktualizáciu relatívnych váh a revíziu definičnej príručky. Vyštudovala využitie matematiky a fyziky v medicíne na Lekárskej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia na Univerzite v Trondheime sa zameriavala na radiačnú terapiu a neurovedy. Pracovala na Slovenskej akadémii vied, kde sa venovala vývoju neurofyziologických terapeutických pomôcok a spracovaniu medicínskych dát.