Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Office manažér

zuzana.fabianova@health.gov.sk

02/59373585

Zodpovedá za administratívnu podporu tímu CKS.