Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Medicínsky analytik

lucia.gudabova@health.gov.sk