Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Ekonomický analytik

eugen.mladosievic@health.gov.sk

02/59373362