Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Medicínsky analytik

veronika.buckova@health.gov.sk

02/59373598

Zodpovedá za kvalitu medicínskych dát, revíziu a vývoj definičnej príručky, metodické usmernenia a certifikáciu Grouperov.