Riaditeľ

david.balla@health.gov.sk

Zodpovedný za implementáciu DRG na Slovensku na funkčný platobný mechanizmus. Vyštudoval Financie a manažment v zdravotníctve na Univerzite Bologni a Management Center Innsbruck. Prvé skúsenosti v zdravotníctve získal v analytickom inštitúte v Zaragoze. V roku 2016 začal pracovať na Inštitúte zdravotnej politiky, neskôr prešiel na Národný onkologický inštitút. Prednáša na Trnavskej univerzite a príležitostne na Ekonomickej a Technickej univerzite. Špecializuje sa na meranie výkonnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a systémov zdravotnej starostlivosti.