Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Medicínsky analytik

kristina.kralikova@health.gov.sk

02/59373599

Zodpovedá za pravidlá kódovania a zaradenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti do systému DRG.