Portál CKS DRG bol sprístupnený pre podávanie ročných dávok za rok 2022.

Ekonomický analytik

pavol.orolin@health.gov.sk

Zodpovedný za aktualizáciu dátového rozhrania CKS pre zber údajov od PZS a tiež za funkčnosť podávania ročných dávok na portáli CKS.